divendres, 4 de desembre de 2015

Barra de leds amb potenciometre

L'ultima cosa que hem fet és la barra de 10 leds amb regulador. En principi la idea és que els leds es vagin encenent progressivament mentre mous el regulador. Ha costat una mica aconseguir-ho ja que el programa més fàcil de entendre és extremadament llarg i hem hagut d'aprendre a utilitzar  noves funcions i programes.

Hem utilitzat: 1 potenciòmetre o regulador, 1 barra de 10 leds, molts cables (uns 12-13) i moltes resistències (seria coherent utilitzar 10, però allà vosaltres...)


Per muntar s'ha de disposar el material com a la imatge. Cada poteta de la part positiva de la barra de leds va connectada a un pin diferent. Les potetes de la part negativa estan connectades a resistències que van a al pin GND. Per el potenciador es connecta la poteta que està sola a l'analògic pin que es vulgui i en les potetes de l'altre costat, una va connectada a GND i l'altre a 5V.

Els programes, com he dit abans són una mica complicats a part de llargs i repetitius. Espero que s'entenguin més o menys.

 
Aquí deixo un vídeo, el programa es estrany, però funciona 😄
Molta sort!!dimarts, 24 de novembre de 2015

L'espelma

Amb l'arduino, hem agafat 1 led, 3 resistències i un polsador, hem aconseguit que l'espelma sorti bé.

Abans de començar, vam fer el muntatge d'aquesta manera:
(imatge)

El cable negre va al negatiu de la placa i al pin GND de la placa de l'arduino. El cable blau està connectat als 5V de la placa de l'arduino perquè és un led de color vermell i té aquest voltatge.
El cable groc està connectat al pin 8 i  amb positiu del polsador. El cable vermell està connectat al positiu del polsador i al positiu de la placa. El cable blanc està connectat al pin 9 de l'arduino i positiu a la placa. El cable blau 2 està connectat al pin 10 i positiu a la placa. El cable groc fort està connectat al pin 11 i al positiu de la placa.
El cable negre 2 està connectat al negatiu i al positiu de la placa.

Aqui us deixo el programa, amb l'explicació que us he dit:


int rojo=9;// rojo
int verde=10;// verde
int azul=11;// azul
int polsador=8; 
int e=1;
int tiempo=1000;

void setup() 
{
  pinMode(polsador, INPUT);
  pinMode(9, OUTPUT);
  pinMode(10, OUTPUT);
  pinMode(11, OUTPUT);
  pinMode(12, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
}

void loop() 
{
  if(digitalRead(polsador)==HIGH)
{
   
    delay(500);
    e= e*(-1);
}

  if(e==-1)  
  {
    apaga();
  digitalWrite(random(9,12),HIGH);
  delay(random (90,400));
   }
 else
  {
    apaga();
  }
  Serial.print(e);
}

  //,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
void apaga()
{ 
  digitalWrite(9,LOW);
  digitalWrite(10,LOW);
  digitalWrite(11,LOW);
  digitalWrite(12,LOW);
 
}


Les resistències estan connectades en les columnes que estan connectades els cables de color blanc, blau 2, groc fort. Les resistències que n'hi han tenen el mateix valor perquè només consta d'un led, que en aquest cas és el vermell, per tant, les resistències són de 220 ohms.

Quan ja tenim el muntatge fet, ens hem de fixar si funciona. En cas que no funcioni has de detectar on és l'error i rectificar.

Si hem revisat que està tot bé, fem el programa. Aquest programa consisteix en encendre tres colors diferents que són el verd, el vermell i el blau, en un temps determinant. Desprès programem que el polsador una vegada que el prems s'encengui i quan el prems un altre vegada s'apagui.

Aqui us deixo el video:

Aqui us deixo el video amb l'explicació:

dissabte, 7 de novembre de 2015

Semàfor

Amb arduino, 3 leds i 3 resistències hem aconseguit fer un semàfor en miniatura. ¿com?

Primer hem fet el muntatge disposant el material de la següent manera:


El cable negre va al negatiu de la placa i al pin GND

Els cables vermells estan connectats a un pin de l'arduino i amb el positiu d'un dels leds. En el nostre cas hem connectat el led verd amb el pin 9, el groc amb el 10 i el vermell amb l'11.

Les resistències estan connectades a la columna on està connectat el cable negre i al negatiu del seu led corresponent. Cada resistència té un valor diferent que s'ha de tenir en compte a l'hora de col·locar-se-la a un led:
Vermell --220 ohms
Groc-----200 ohms
Blau -----200 ohms


El segon pas evidentment és comprovar que el circuit funciona. Es fa un programa senzill en el qual s'encenguin tots els leds. En cas de que alguna cosa no funcioni comprova si ho has connectat tot bé.

El tercer pas és fer el programa que vols que executi, en aquest cas volem que el led verd s'encengui durant uns segons, que parpellegi, s'apagui i que el parpelleig el passi a fer el led groc, que aquest s'apagui i s'encengui el vermell que després d'un temps s'apagara i s'encendrà el verd tornant a començar.
A més, que a l'ordinador surti quin led està en marxa.

l'esquema del programa seria més o menys aquest:

digues "en marxa/endavant/verd...."
s'encén el verd durant "x" temps
s'apaga el verd durant "y" temps
s'encén el verd durant "y" temps *
s'apaga el verd

digues "vigila/corre/ràpid/groc..."
s'encén el groc durant "y" temps
s'apaga el groc durant "y" temps *


digues "atura't/stop/no passis/vermell..."
s'encén el vermell durant "x" temps
s'apaga el vermell

*aquestes 2 ordres en cursiva es posen tantes vegades com es vulgui que parpellegi el led.

Aquí adjunto el programa que hem fet nosaltres:


L'últim pas és carregar el programa a l'arduino, comprovar que funcioni correctament i que fa el que s'esperava.


Sirena de policia

Amb l’arduino hem fet la sirena de policia, amb 4 leds i 4 resistències.

El primer que hem fet és posar el muntatge a la placa:


Aqui us deixo la imatge del muntatge:


 -Els cables de color vermell els hem connectat en uns pins, que són: El led de color vermell al pin    10, el led de color blau al pin 11, el led de color vermell que hem programat el de fora en el pin 9 i el  led de color blau que també hem programat però per dins al pin 12.

 -El cable de color negre l’hem connectat al pin GND i al lloc negatiu de la placa.

Ara hem connectat les resistències a la mateixa columna que el cable negre( el lloc negatiu de la placa i on correspon el seu led). La resistència no és la mateixa per cada led és diferent:

El vermell:  200 ohms

El blau de fora i dins:  100 ohms

Quan ja tenim fet el muntatge hem de veure si el circuit funciona.  Si tenim alguna cosa que no funciona, hem de veure que és i canviar-ho.

El programa és al següent:
int rojo=10
int temps=500;
int azul=11
int rojofuera=9;
int azuldentro=12;

void setup() 
{
  pinMode(rojo, OUTPUT);
  pinMode(azul, OUTPUT);
  pinMode(rojofuera, OUTPUT);
  pinMode(azuldentro, OUTPUT);
 
}

void loop()
{
  digitalWrite(rojo,HIGH);
  digitalWrite(rojofuera, HIGH);
  delay(temps);
  digitalWrite(rojo, LOW);
  digitalWrite(rojofuera, LOW);
  digitalWrite(azul,HIGH);
  digitalWrite(azuldentro,HIGH);
  delay(temps);
  digitalWrite(azul,HIGH);
  digitalWrite(azuldentro,HIGH);

}
Quan hem comprovat si està tot bé,  fem el programa. Aquest programa consisteix en encendre el  vermell de dins i el vermell de fora, posem un temps determinat, després del temps posem que s’apagui el vermell de fora i el de dins, i que s’encengui el blau de dins i el blau de fora amb un temps determinat i  així successivament.

Aqui us deixo el video: